Animació d’esdeveniments

Presentació i animació d’esdeveniments culturals o festes populars